Welkom

sociaalhuis_logowebsite
Nevenplein 1 - 3950 Bocholt (Kaulille)
tel. 089 20 19 80 (algemeen nummer)
fax. 089 20 19 99

Welkom op de website van het Sociaal Huis van Bocholt (OCMW).

Het Sociaal Huis (OCMW) is een belangrijke instelling op lokaal niveau.
Onze instelling draagt er zorg voor dat elke burger de kansen krijgt om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid en ondersteunt de kansen om terug te keren in de samenleving.

Het bestrijden van kansarmoede in al zijn facetten is één van de belangrijkste vormen van maatschappelijke dienstverlening. Zorgen voor een inkomen is hierbij een belangrijke voorwaarde, maar niet de enige.

Het Sociaal Huis (OCMW) Bocholt beschikt over medewerkers die deskundig zijn elk op haar of zijn domein: financiële bijstand, materiële hulp, begeleiding, administratief en juridisch advies, thuiszorgondersteuning, kinderopvang, enz..

Zij staan ten dienste van al diegenen die vragen of problemen hebben. Binnen een wettelijk kader zoeken zij samen met u naar oplossingen.
Door hun discrete en professionele aanpak staan zij borg voor een “open huis”.


Marc Vanherk
Voorzitter Sociaal Huis